News

Încă un litigiu fiscal soluționat în favoarea clienților PNSA de către Înalta Curte de Casație și Justiție

5 Iulie 2023

Echipa de litigii fiscale a PNSA obține la ÎCCJ, pentru Auchan Import Export Roumanie, o hotărâre importantă într-un litigiu în materia impozitului pe profit.

PNSAEchipa de litigii fiscale a PNSA obține la ÎCCJ, pentru Auchan Import Export Roumanie, o hotărâre importantă într-un litigiu în materia impozitului pe profit

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anulat toate actele administrativ-fiscale atacate, în ceea ce privește impozitul pe profit suplimentar și accesorii în cuantum total de aproximativ 2 milioane de euro, stabilite de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în sarcina Auchan Import Export Roumanie, prin considerarea ca nedeductibile a cheltuielilor cu serviciile de raportare administrativ-financiară, trade marketing și logistice, prestate de societăți afiliate.

Litigiul s-a derulat pe o perioadă de 7 ani și a parcurs următoarele etape:

  1. în primul ciclu procesual, prima instanță de fond a respins acțiunea, fără administrarea vreunui raport de expertiză judiciară și doar pe baza concluziilor ANAF cuprinse în actele administrativ-fiscale atacate;
  2. ÎCCJ a admis recursul promovat de PNSA, pe motivul încălcării dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil și a principiului contradictorialității și a trimis cauza spre rejudecare;
  3. în rejudecarea pe fond, Curtea de Apel București a dispus administrarea probelor cu expertiză fiscală și expertiză în specialitatea marketing, iar în final a admis în parte acțiunea, doar în ceea ce privește impozitul stabilit suplimentar ca urmare a considerării drept nedeductibile a cheltuielilor cu serviciile logistice;
  4. în recurs, după rejudecare, ÎCCJ a casat sentința atacată și, rejudecând, a admis în integralitate acțiunea Auchan Import Export Roumanie, obligând ANAF la restituirea sumei achitate nedatorat și a dobânzii fiscale aferente, în cuantum total de aproximativ 2 milioane de euro.

Din echipa PNSA care a coordonat acest dosar fac parte Bianca Chiurtu (Managing Associate) și Răzvan Popa (Senior Associate).

 

Valid XHTML 1.0 Transitional