News

PNSA obține la ÎCCJ încă o soluție favorabilă într-un litigiu fiscal în materia relațiilor intra-grup

5 Octombrie 2023

Echipa de litigii fiscale a PNSA a obținut pentru Auchan România o soluție favorabilă la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care instanța, cu titlu definitiv: (i) a reținut că metoda prețului de revânzare utilizată de societate este cea mai adecvată în evaluarea prețului de piață al produselor achiziționate de la persoane afiliate, (ii) a considerat ca fiind deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu serviciile de management prestate de persoane juridice afiliate, (iii) a recunoscut dreptul de deducere a TVA aferentă prețului serviciilor de management achiziționate de la persoane juridice afiliate.

PNSAFoto: ÎCCJ

Avocații din departamentul de Litigii fiscale al Popovici Nițu Stoica & Asociații au obținut o nouă hotărâre favorabilă la Curtea de Apel București, menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care au fost anulate actele administrativ-fiscale atacate, în ceea ce privește impozit pe profit suplimentar, TVA și accesorii aferente acestora în cuantum de aproximativ 10 milioane de lei.

În sinteză, instanțele au apreciat că Auchan România avea posibilitatea utilizării metodei prețului de revânzare drept metoda directă de evaluare/determinare a prețului de transfer, cu îndeplinirea celorlalte condiții cerute de lege pentru aplicarea metodei, și că art. 11 Cod fiscal nu impune în mod explicit folosirea unei metode în detrimentul alteia. De asemenea, instanțele au considerat că Ordinul nr. 222/2008, act administrativ emis în executarea vechiului Cod de procedură fiscală, a completat nepermis dispozițiile art. 11 din vechiul Cod fiscal, organul fiscal aplicând în mod nelegal acest ordin.

În ceea ce privește serviciile de management achiziționate de Auchan România de la persoane juridice afiliate, instanțele au apreciat că aceste servicii sunt necesare activității societății și că existența unor departamente interne ale Auchan România ori derularea unor contracte cu societăți terțe nu exclud în mod necesar posibilitatea suplimentării serviciilor prin încheierea unor contracte cu alți prestatori, în funcție de necesitățile concrete ale operatorului economic.

Din perspectiva dreptului de deducere a TVA, instanțele au concluzionat că documentele justificative prezentate de Auchan România, coroborate cu clauzele contractuale și cu facturile fiscale emise în baza contractului încheiat cu perosoanele juridice afiliate, reprezintă dovezi suficiente de natură a proba legătura dintre serviciile prestate și activitatea impozabilă a societății. Totodată, spre deosebire de situația impozitului pe profit, persoana impozabilă nu are obligația de a justifica necesitatea achiziționării serviciilor ce i-au fost prestate.

Din echipa PNSA care a coordonat acest dosar fac parte Bianca Chiurtu (Managing Associate) și Răzvan Popa (Managing Associate).

 

Valid XHTML 1.0 Transitional