News

Hotărâre definitivă favorabilă pentru Azomureș la Înalta Curte de Casație și Justiție

13 Februarie 2024

Echipa de litigii fiscale a PNSA a obținut pentru Azomureș o hotărâre definitivă favorabilă la Înalta Curte de Casație și Justiție, în materia relațiilor fiscale intra-grup. Prin această hotărâre au fost anulate în parte actele administrativ-fiscale atacate, în ceea ce privește impozitul pe profit suplimentar și accesorii stabilite de organele fiscale ca urmare a respingerii deductibilității cheltuielilor cu serviciile prestate de societăți afiliate. De asemenea, instanța a obligat organele fiscale la restituirea sumei în privința căreia s-a dispus anularea, precum și la plata dobânzilor fiscale aferente.

PNSAFoto: ÎCCJ

Avocații din departamentul de litigii fiscale al Popovici Nițu Stoica & Asociații au obținut o hotărâre favorabilă la Curtea de Apel Târgu Mureș, menținută de Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care instanța, cu titlu definitiv: (i) a reținut că metoda comparării interne a prețurilor utilizată de societate este cea mai adecvată pentru a stabili dacă prețurile pentru serviciile prestate de societățile afiliate respectă principiul valorii de piață, (ii) a considerat deductibile la calculul impozitului pe profit cheltuielile cu serviciile de manipulare, depozitare și transbordare prestate de societăți afiliate și (iii) a constatat că impozitul pe profit și accesoriile aferente ajustării cheltuielilor cu serviciile prestate de societățile afiliate au fost stabilite în mod nelegal de către organele fiscale.

În esență, instanțele au apreciat că Azomureș avea posibilitatea utilizării metodei comparării interne a prețurilor ca metodă directă de evaluare și determinare a prețului de transfer și că art. 11 Cod fiscal nu impune folosirea unei metode în detrimentul alteia, lăsând la latitudinea contribuabilului alegerea metodei, în funcție de circumstanțe. De asemenea, instanțele au considerat că metoda comparării interne a prețurilor este potrivită în cazul de față, deoarece serviciile care fac obiectul tranzacțiilor între persoanele afiliate fac și obiectul tranzacțiilor între persoane independente, oferind o posibilitate clară de comparație. Instanțele au mai reținut că, pentru metoda comparării prețurilor, marjele de profit obținute nu sunt extrem de relevante, așa cum consideră organele fiscale, ci trebuie să se compare prețurile stabilite pentru transferul bunurilor sau al serviciilor.

Totodată, în mod corect instanțele au confirmat că setul de comparabile se stabilește prin raportare la baza de date de la momentul întocmirii dosarului prețurilor de transfer, infirmând astfel poziția organelor fiscale de a stabili acest set de comparabile prin raportare la baza de date actualizată la momentul controlului.

Nu în ultimul rând, instanțele au confirmat că ajustarea cheltuielilor efectuată de organele fiscale prin raportare la valoarea mediei aritmetice este nelegală, în condițiile în care media ponderată multianuală explică mai bine posibile fluctuații în situația financiară a societăților analizate.

Din echipa PNSA care a coordonat acest dosar fac parte Mihaela Vrabie (Of Counsel) și Bianca Chiurtu (Managing Associate), împreună cu Raluca Rusu (Partner PNSA Tax) și Mihaela Pohaci (Of Counsel PNSA Tax).

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional