Press Reviews

Popovici Nitu & Asociatii scapa ArcelorMittal de reclamatiile Comvex SA. Doua investigatii ale Consiliului Concurentei au fost inchise

Bizlawyer, 02 August 2012

ArcelorMittal a scapat de acuzatiile aduse in urma cu doi ani de catre operatorul portuar Comvex SA, care a reclamat la Consiliul Concurentei mai multe posibile încălcări ale legii, precum exercitarea controlului asupra Comvex de ArcelorMittal, în baza unui procent de 36%, achiziţionat în cursul anului 2008, şi a unor relaţii de dependenţă economică. Totodată, Comvex a semnalat o înţelegere între ArcelorMittal Galaţi, societatea-mamă ArcelorMittal Holding SA şi o altă societate a grupului, Expert Placement Services Ltd., prin care s-a încercat eliminarea de pe piaţă a lui Comvex, prin refuzul de a mai continua colaborarea cu aceasta.

SC COMVEX SA a depus la Consiliul Concurenţei în iulie 2009, o plângere prin care a reclamat, pe lângă alte posibile încălcări ale Legii concurenţei, “refuzul nejustificat al SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA de a trata, exploatarea de către acesta, împreună cu societăţi din grupul său, a stării de dependenţă economică în care se află SC COMVEX SA şi care nu dispune de o soluţie alternativă în condiţii echivalente precum şi ruperea relaţiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiţii comerciale nejustificate, încălcând astfel prevederile art. 6 lit.a) si f) din Legea concurentei nr.21/1996, republicată”. Plângerea depusă de SC COMVEX SA a avut ca obiect mai multe posibile încălcări ale Legii concurenţei de către SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA, respectiv posibila încălcare a prevederilor art. 5, 6 şi 15 din lege.

O a doua plangere, inregistrata in aceeasi luna, se referea la eventuala dobandire si exercitare a controlului de catre grupul ArcelorMittal asupra Comvex, printr-o operatiune de concentrare economica.

Consiliul Concurenţei a declanşat in anul 2010 doua investigaţii în cazul presupusului abuz de poziţie dominantă pe piaţă si exercitare a controlului printr-o operatiune de concentrare economica, reclamate de către operatorul portuar.

Pe parcursul investigatiilor declansate de Consiliul Concurentei, grupul ArcelorMittal a fost asistat si reprezentat de avocatii firmei Popovici Nitu & Asociatii. Coordonatorul echipei care s-a ocupat de aceste cazuri a fost Silviu Stoica, Partener Popovici Nitu & Asociatii.

În cadrul acestei investigaţii, inspectorii autorităţii de concurenţă au efectuat si o inspecţie inopinată la sediul ArcelorMittal Galaţi, cu scopul de a obţine informaţii şi documente referitoare la posibila practică anticoncurenţială. Inspecţia inopinată este unul dintre instrumentele legale des folosite de Consiliul Concurenţei în cadrul investigaţiilor declanşate, fiind cel mai eficient instrument de obţinere a unor dovezi privind posibile încălcări ale regulilor de concurenţă.

Recent, Consiliul Concurentei a anuntat ca investigaţia având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit.a) şi f) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată de către SC ArcelorMittal Galaţi SA, declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 147/24.03.2010, nu a condus la descoperirea unor dovezi privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei.

Nici investigaţia având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată de către SC ArcelorMittal Galaţi SA si ArcelorMital Holdings AG prin intermediul Expert Placement Services Limited, declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 296/17.08.2009, nu a condus la descoperirea unor dovezi privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei.

Cele doua investigatii au fost inchise la sfarsitulul lunii iunie 2012.

Mai mult >>

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional