Press Reviews

Popovici Nitu & Asociatii scapa ArcelorMittal de reclamatiile Comvex SA. Doua investigatii ale Consiliului Concurentei au fost inchise

Bizlawyer, 02 August 2012

ArcelorMittal a scapat de acuzatiile aduse in urma cu doi ani de catre operatorul portuar Comvex SA, care a reclamat la Consiliul Concurentei mai multe posibile încălcări ale legii, precum exercitarea controlului asupra Comvex de ArcelorMittal, în baza unui procent de 36%, achiziționat în cursul anului 2008, şi a unor relații de dependență economică. Totodată, Comvex a semnalat o înțelegere între ArcelorMittal Galați, societatea-mamă ArcelorMittal Holding SA şi o altă societate a grupului, Expert Placement Services Ltd., prin care s-a încercat eliminarea de pe piață a lui Comvex, prin refuzul de a mai continua colaborarea cu aceasta.

SC COMVEX SA a depus la Consiliul Concurenței în iulie 2009, o plângere prin care a reclamat, pe lângă alte posibile încălcări ale Legii concurenței, “refuzul nejustificat al SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA de a trata, exploatarea de către acesta, împreună cu societăți din grupul său, a stării de dependență economică în care se află SC COMVEX SA şi care nu dispune de o soluție alternativă în condiții echivalente precum şi ruperea relațiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor condiții comerciale nejustificate, încălcând astfel prevederile art. 6 lit.a) si f) din Legea concurentei nr.21/1996, republicată”. Plângerea depusă de SC COMVEX SA a avut ca obiect mai multe posibile încălcări ale Legii concurenței de către SC ARCELORMITTAL GALAŢI SA, respectiv posibila încălcare a prevederilor art. 5, 6 şi 15 din lege.

O a doua plangere, inregistrata in aceeasi luna, se referea la eventuala dobandire si exercitare a controlului de catre grupul ArcelorMittal asupra Comvex, printr-o operatiune de concentrare economica.

Consiliul Concurenței a declanşat in anul 2010 doua investigații în cazul presupusului abuz de poziție dominantă pe piață si exercitare a controlului printr-o operatiune de concentrare economica, reclamate de către operatorul portuar.

Pe parcursul investigatiilor declansate de Consiliul Concurentei, grupul ArcelorMittal a fost asistat si reprezentat de avocatii firmei Popovici Nitu & Asociatii. Coordonatorul echipei care s-a ocupat de aceste cazuri a fost Silviu Stoica, Partener Popovici Nitu & Asociatii.

În cadrul acestei investigații, inspectorii autorității de concurență au efectuat si o inspecție inopinată la sediul ArcelorMittal Galați, cu scopul de a obține informații şi documente referitoare la posibila practică anticoncurențială. Inspecția inopinată este unul dintre instrumentele legale des folosite de Consiliul Concurenței în cadrul investigațiilor declanşate, fiind cel mai eficient instrument de obținere a unor dovezi privind posibile încălcări ale regulilor de concurență.

Recent, Consiliul Concurentei a anuntat ca investigația având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 6 lit.a) şi f) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată de către SC ArcelorMittal Galați SA, declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 147/24.03.2010, nu a condus la descoperirea unor dovezi privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței.

Nici investigația având ca obiect posibila încălcare a prevederilor art. 15 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată de către SC ArcelorMittal Galați SA si ArcelorMital Holdings AG prin intermediul Expert Placement Services Limited, declanşată prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenței nr. 296/17.08.2009, nu a condus la descoperirea unor dovezi privind încălcarea legii, care să justifice impunerea de măsuri sau sancțiuni de către Consiliul Concurenței.

Cele doua investigatii au fost inchise la sfarsitulul lunii iunie 2012.

Mai mult >>

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional