Press Reviews

Avocatii de la Popovici Nitu: Litigiile si arbitrajele compenseaza lipsa de capital nou, dar nu pot aduce cresteri la nivel de piata

Ziarul Financiar, 20 Februarie 2014

Avocatul Florian Nitu, care conduce împreuna cu Ernest Popovici firma Popovici Nitu & Asociatii, unul dintre cei mai mari jucatori din avocatura de business, este de parere ca firmele care au dat dovada de flexibilitate au putut sa înregistreze o crestere chiar si în aceasta perioada de contractare a pietei, dar e necesara o nuantare a ideii ca "avocatii supravietuiesc oricum".

PNSA

Piața avocaturii de business, unde firmele mari şi medii cumulează încasări de apro­ximativ 150 mil. euro anual, s-a confruntat în cel mai bun caz cu o stagnare anul trecut, potrivit avocatului, care nu exclude va­rian­ta unei uşoare scăderi la nivel ge­ne­ral. Cele mai mari zece firme, care în­ca­sează mai mult de jumătate din ce­le 150 mil. euro, au reuşit să îşi mențină ni­velul încasărilor sau chiar să crească, dat fiind că au reuşit să se adapteze schimbărilor „din teren“.

„E nevoie de adaptabilitate mai mult decât de orice altceva. Avocatura e anticiclică. Dacă scade finanțarea, cresc conflictele, dacă scad litigiile, cresc tranzacțiile. Ca atare, indiferent de mediu, avocații supraviețuiesc ori­cum, dar nu aceiaşi. Îți trebuie adap­ta­bilitate pentru a putea răspunde la timp acestor schimbări care apar“, a declarat Florian Nițu pentru ZF.

În ultimii cinci ani, firmele din pia­ța avocaturii au simțit cu o oarecare întâr­ziere şocurile sistemice din econo­mia locală. Principalele dificultăți cu care s-au confruntat avocații au venit de la încheierea boom-ului imobiliar înre­gistrat până în 2008, după care a venit înălțarea şi decăderea proiec­te­lor de energie regenerabilă, mai ales pe partea de proiecte eoliene. Inves­ti­to­rii au devenit reticenți, nu au intrat bani noi în piață, iar conflictele ma­te­ria­lizate în litigii au luat locul pro­iectelor de investiții.

Potrivit avocatului, contrar senti­men­tului general, în zona de proiecte imo­biliare se obțin mai mulți bani cu mai puține tranzacții. În trecut, în anii 2007-2008, lichiditatea era mai mare, iar riscul era mai mic, ceea ce însemna că e nevoie de mai puțină expertiză din partea avocaților pe tranzacțiile res­pec­tive. Acum, lichiditatea e foarte redu­să şi riscurile sunt mai mari, deci munca avocaților e mai solicitată şi costurile sunt mai mari.

„Litigiile şi dosarele de arbitraj au com­pensat şi vor compensa pentru avocați numărul redus al proiectelor în zona de fuziuni şi achiziții, precum şi lipsa de capital nou în piață, însă ele în sine nu pot aduce o creştere la nivel de piață“, a spus avocatul, adăugând că  „în viitorul apropiat e previzibil că vor fi foarte multe claim-uri de arbitraj inter­național din partea investitorilor“.

Afirmația lui Nițu este făcută pe un fundal în care România a înre­gis­trat spre  sfârşitul anului trecut prima în­frângere într-un dosar de arbitraj la ICSID, tribunalul economic afiliat Băn­cii Mondiale. Frații Micula, pro­prie­tarii grupului European Drinks, au obligat statul la despăgubiri de 376 mil. lei şi, în acelaşi timp, au demontat mitul „statului invincibil la Washing­ton“, ceea ce a trimis în piață un sem­nal că „se poate“.

În plus, România se află în prezent sub influența a trei „zone“ juridice: le­gis­lația locală, tratatele semnate îna­in­te de aderarea la Uniunea Europeană şi deciziile Uniunii Europene; un cli­mat în care conflictele comerciale între ac­torii economici şi stat par inevitabile şi sunt marcate de o complexitate spo­rită, care face rezultatul proceselor mai puțin previzibil.

În acest context de transformare, „fir­mele mari au crescut şi în criză. Ten­dința pieței însă a lovit semni­fi­ca­tiv firmele cu un număr redus de cli­enți, care nu au reuşit să se adapteze“, spune Nițu.

În firmă, „am avut rezultate simi­la­re cu cele din anul anterior. Între timp, piața a continuat să se contracte, o tendință care a început în 2009“. În 2011, Popovici Nițu & Asociații a avut venituri de 12,8 mil. euro, după care în 2012 a venit o creştere de 10%, potri­vit unor informații anterioare deți­nute de ZF.

Motoarele evoluției au fost o opti­mi­zare a costurilor şi retenția clienților. Cuvântul de bază în aceste demersuri a fost „externalizare“.

„În prezent, dacă vrei să păstrezi un loc printre firmele mari de avo­ca­tu­ră trebuie să te extinzi masiv, creând mai multe businessuri din segmentele ac­tivității firmei, pe care să le deții, cu ris­cul marginii de profit. Cifrele din bi­lanț vor fi mai mari, dar şi cheltuielile vor fi mai mari. A doua variantă este să ex­ternalizezi tot ce poate fi exter­na­lizat“, a explicat Nițu.

Presiunea pe onorarii, punctul în care concurența este simțită cel mai acut de firmele de avocatură, a deter­mi­nat unele schimbări şi în politica de tarifare a Popovici Nițu & Asociații.

„Sunt momente în care lichiditatea e în scădere puternică, ceea ce ne determină uneori să acceptăm redu­ceri temporare în încasările de la clienți, cu compensare ulterioară, dar aceste reduceri nu sunt permanente“, a spus Nițu, adăugând că „în piața avocaturii mediul s-a industrializat şi a devenit foarte competitiv. E un mediu mult mai sofisticat comparativ cu perioada de început a avocaturii de business, iar accesul la client este mult mai bine reglementat.“

Florian Nițu a fost implicat în unele dintre cele mai mari proiecte de privatizare din România şi a participat la scrierea mai multor legi importante pentru mediul economic actual, in­clu­siv principiile după care funcțio­nează bursa de la Bucureşti. Firma pe care o conduce alături de Ernest Popovici, avocat care face parte din grupul care a creat avocatura de business în România începând cu anii ’90, are în prezent 70 de avocați, inclusiv 10 parteneri care dețin o cotă din profit.

Proiecte recente ale firmei Popovici Nițu & Asociații, potrivit informațiilor din piață

  • Asistență acordată SIVECO International cu privire la achiziția pachetelor de acțiuni deținute de PEF şi Intel în SIVECO România;
  • Asistență acordată Cargill cu privire la vânzarea operațiunilor de pe piața uleiurilor vegetale din România către Expur;
  • Asistență acordată SHV cu privire la vânzarea Crimbo Gas;
  • Asistență acordată proprietarilor EBS cu privire la vânzarea pachetului de acțiuni către NTT Data;
  • Asistență acordată Mayer Brown şi Bredin Prat pe aspecte de drept românesc în arbitrajul ICSID Awdi împotriva României;
  • Asistență acordată companiilor Farmexim, SIVECO, Hidroconstrucția şi Ameropa la accesarea unor finanțări de aproximativ 200 de milioane de euro.

Autor: Andrei Cîrchelan
Sursă: ZF

Articol publicat în ediția tipărită a Ziarului Financiar din data de 20.02.2014

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional