Press Reviews

Fondul Proprietatea a dat în judecată conducerea Engie pentru încheierea unor contracte de consultanță considerate abuzive. Avocații PNSA, alături de Fond

BizLawyer | 17 Iulie 2017

Potrivit datelor aflate la dispoziția Fondului, în 2015, valoarea totală a acestor contracte de servicii de consultanță strategică şi management s-a ridicat la o sumă estimată de 12,9 milioane lei (echivalentul a 2,9 milioane de euro).

Fondul Proprietatea a dat în judecată conducerea Engie, întrucât compania a încheiat contracte de consultanță cu acționarul majoritar în perioada 2011-2015, ceea ce ar putea însemna un abuz de putere, se arată într-un comunicat al Fondului Proprietatea, acționar minoritar al companiei.

"Franklin Templeton Investment Management Limited UK Sucursala Bucureşti, în calitatea sa de Administrator de Investiții al Fondului Proprietatea S.A. ('Fondul'), anunță că Fondul, ca acționar al ENGIE România SA, anterior denumită GDF Suez Energy Romania ('Compania'), a solicitat convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ENGIE Romania SA. Ordinea de zi a adunării include solicitarea adresată Consiliului de Administrație al Companiei de a prezenta un raport către acționari cu privire la procedurile aprobate de Consiliu în legătură cu contractele de management şi consultanță, considerabile ca valoare, încheiate de Companie cu acționarul majoritar ENGIE SA (fosta GDF SUEZ SA) în perioada 2011-2015. ENGIE SA deține pachetul majoritar de acțiuni la Companie prin intermediul subsidiarei sale Romania Gas Holding BV", se arată în comunicat.

Fondul Proprietatea a apelat la avocații Popovici Nițu Stoica & Asociații (PNSA), cu care lucreaza în mai toate litigiile, pentru aceasta dispută juridică. 

Potrivit datelor aflate la dispoziția Fondului, în 2015, valoarea totală a acestor contracte de servicii de consultanță strategică şi management s-a ridicat la o sumă estimată de 12,9 milioane lei (echivalentul a 2,9 milioane de euro).

"Pe baza informațiilor limitate care au fost furnizate de către Companie, Fondul consideră că aceste contracte pentru servicii de management şi consultanță cu acționarul majoritar nu au fost nici necesare, nici adecvate, câtă vreme Compania are propriul Consiliu de Administrație şi proprii directori, care au fost numiți de Adunarea Generală a Acționarilor cu scopul de a lua decizii de management şi a acționa în interesul Companiei şi al tuturor acționarilor săi şi nu în beneficiul acționarului majoritar", mai precizează oficialii Fondului. 

Totodată, Fondul consideră că încheierea acestor contracte de servicii poate fi considerată, de asemenea, un abuz de putere din partea acționarului majoritar, Romania Gas Holding BV (acționând în interesul companiei subsidiare ENGIE SA şi nu în interesul Companiei şi/sau al investitorilor săi. Fondul consideră şi că aceste contracte de servicii încheiate de Companie cu ENGIE SA erau inutile, iar prețul plătit de Companie către ENGIE SA pentru serviciile de management şi consultanță a fost nejustificat. 

Oficialii FP mai arată că, în ultimii cinci ani, au existat numeroase ocazii când Fondul a adus la cunoştință conducerii ENGIE România SA natura abuzivă a acestor contracte. Fondul a solicitat conducerii clarificări suplimentare şi, de asemenea, încetarea acestei practici. 

"Suntem încântați să subliniem faptul că, urmare a acțiunilor noastre, contracte precum cele identificate de Fond nu au mai fost încheiate începând cu anul financiar 2016", mai spun oficialii FP. 

Cu toate acestea, Fondul nu poate ignora daunele semnificative cauzate de contractele de servicii de management şi consultanță din anii 2011-2015. În consecință, Fondul a depus o cerere de chemare în judecată în fața Tribunalului Bucureşti împotriva membrilor Consiliului de Administrație şi a directorilor ENGIE România SA pentru recuperarea daunelor cauzate Companiei prin aprobarea, încheierea şi executarea contractelor de servicii de management şi consultanță cu ENGIE SA în perioada 2011-2015. 

Membrii consiliului de administrație şi directorii împotriva cărora au fost inițiate acțiuni în justiție sunt Eric Joseph Stab, Grzegorz Gorski, Alain Marie Louise Janssens, Olivier Bloeyaert, Mihai Adrian Albulescu, Gelu Ştefan Diaconu, Maria Gabriela Horga, Pierre Marie Paul Chatain, Bart Josef Irma Boesmans, Valerie Marie Laure Limpens şi Simona Claudia Dobre. Aceste contracte au reprezentat, în opinia Fondului, un conflict de interese şi o încălcare gravă a principiilor guvernanței corporative. 

"Fondul consideră că este imperios necesar să existe controale de monitorizare, pentru ca astfel de conflicte de interese să fie evitate în viitor. Prin urmare, Fondul îndeamnă cu fermitate conducerea ENGIE SA din România să prezinte un plan de măsuri menite să evite încheierea oricăror contracte similare ale Companiei în viitor", se mai arată în comunicatul Fondului. 

Autor: Ioana Duta
Sursă: BizLawyer

Articol publicat în ediția online a BizLawyer din data de 17.07.2017

 

 

Valid XHTML 1.0 Transitional